Stela Tipske Kuće

NOVO!!!

Pogledajte nove tipske kuće Stela Haus. Novih 9 modela modernog stila, napravljenih od najboljih materijala. 

9 NOVIH MODELA
DIZAJNIRANA PO
SAMO ZA VAS

Stela Base B90

Stela Haus – Stela Tipske Hiše 1

Stela Base B140

Stela Haus – Stela Tipske Hiše 3

STREHE / KROVOVI / DACHER / ROOFS

Stela Angle A90

Stela Haus – Stela Tipske Hiše 11

Stela Angle A170

Stela Haus – Stela Tipske Hiše 13

STREHE / KROVOVI / DACHER / ROOFS

Stela OLYMP O100

Stela Haus – Stela Tipske Hiše 21

Stela OLYMP O200

Stela Haus – Stela Tipske Hiše 23

Stela GRACE G80

Stela Haus – Stela Tipske Hiše 25

Stela GRACE G115

Stela Haus – Stela Tipske Hiše 27

Stela GRACE G135

Stela Haus – Stela Tipske Hiše 29

STREHE / KROVOVI / DACHER / ROOFS

9 Novo dizajniranih, visokokvalitetnih
tipskih kuća