Stela HAUS se zavezuje, da bo to spletno mesto posodobljeno in točno. Če kljub temu naletite na nepravilno ali zastarelo informacijo, vam bomo hvaležni, če nas o tem obvestite. Navedite, kje na spletnem mestu ste prebrali informacije. To bomo čim prej preverili. Vaš odgovor pošljite po elektronski pošti na naslov: office@stelahaus.com.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete v okviru svojega odgovora ali zahteve za informacije, bodo uporabljeni le v skladu z našo izjavo o zasebnosti.

Vse pravice intelektualne lastnine za vsebino na tem spletnem mestu imajo tretje osebe, ki so vsebino objavile same ali od katerih je Stela HAUS pridobil uporabniško licenco.

Kopiranje, razširjanje in kakršna koli druga uporaba teh gradiv ni dovoljena brez pisnega dovoljenja družbe Stela HAUS, razen in samo v primerih, ki jih določajo predpisi obvezne zakonodaje (na primer pravica do citiranja), razen če posebna vsebina določa drugače.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave z dostopnostjo spletnega mesta, se obrnite na nas.