MONTAŽNE

STENE

Naša ekipa ponuja najnaprednejše rešitve na trgu montažnih sten,
ki so zasnovane tako, da ustrezajo vsem klimatskim razmeram in so estetsko popolne.

Toplotna zaščita

U = 0,09 W(m2K)

GEG 2020 Obstojnost*: U<0,24 W(m 2K)

odlično

nezadostno

Zaščita pred vlago

Brez kondenzata

odlično

nezadostno

Toplotna zaščita

Dušenje temperaturne amplitude: >100 Fazni premik: ni pomemben Toplotna zmogljivost znotraj: 53 kJ/m2K

odlično

nezadostno

Zunanja

stena

WHITE TRIANGLE wall
1. Fermacell plošča - 10,0mm
2. Fermacell plošča - 15,0mm
3. Inštalacijska ravnina - 60,0mm. Izolacijski sloj kamene volne DP3 - 60,0mm
4. Paroprepustna folija - 0,2mm
5. Lesena konstrukcija C24 - 160,0mm. Izolacijski sloj kamene volne DP5 - 160,0mm
6. Fermacell plošča - 15,0mm
7. Adhezivno lepilo - 2,0mm
8. Grafitni fasadni stiropor - 160,0mm
9. Lepilo + zaključni sloj fasade - 5,0mm

Notranja

stena

Prefabricated walls baner 4
1. Fermacell plošča - 10,0mm
2. Fermacell plošča - 15,0mm
5. Lesena konstrukcija C24 - 100,0mm. Izolacijski sloj kamene volne DP3 - 100,0mm
4. Fermacell plošča - 15,0mm
5. Fermacell plošča - 10,0mm

Strešna

konstrukcija

WHITE TRIANGLE wall
1. Strešna kritina
2. Letev - 50,0mm
3. Kontraletev - 40,0mm
4. Paroprepustna folija - 0,2mm
5. Deska - 20,0mm
6. Izolacijski sloj kamene volne DP 5 - 240,0mm. Lesena konstrukcija tramov CE24 - 240,0mm
7. Parna ovira - 0,2mm
8. Izolacijski sloj kamene volne DP3 - 100,0mm. Inštalacijska ravnina - 100,0mm

Medetažna

konstrukcija

1. OSB/3 plošča - 22,0mm
2. Izolacijski sloj kamene volne DP3 - 100,0mm. Lesna konstrukcija CE 24 - 220,0mm
3. Inštalacijska ravnina - 100,0mm
4. Mavčno kartonska plošča - 12,5mm