Privatpolitik

Detta dokument innehåller de villkor enligt vilka du kan använda medlemsförbunden till www.stelahaus.com

Steco anser genom att komma åt och granska materialet på webbplatserna och alla andra former av interaktion på våra webbplatser har du läst försätt och accepterat användarvillkoren i det dokument som ligger framför dig. Om du inte godkänner användarvillkoren ska du inte använda våra webbplatser eller denna webbplats. Godkännande av användare villkoren innebär att du är fullt ansvarig för alla dina handlingar på våra webbplatser. Den information du lämnar där beställningar form som helst, både med våra representanter och med andra användare av sajterna alla tillämpliga regler i det land från vilket besökaren kommer eller kommer åt våra webbplatser. Begränsningar av användningen Steco behåller all upphovsrätt i över allt material som publiceras på webbplatserna. Materialet får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras till en lokal dator, visas vid offentliga visningar, skickas eller sändas i någon form på något sätt, inklusive elektronisk, mekanisk eller någon annan form utan föregående samtycke från Steco och avtalsenliga rättigheter. (avtalsrätten).
Steco samtycker till att endast visa kopiera, distribuera, och överföra till det lokala datomaterialet från denna webbplats för personligt, icke – kommersiellt bruk, men det är förbjudet att modifiera innehållet i materialet och göra anspråk på upphovsrätt över detta material. Steco tillåter inte skapande av spegelsidor med sitt material. All obehörig användning av material so, finns på denna webbplats kan bryta mot upphovsrätt, sekretessrätt, varumärkeslagstiftning eller annan upphovsrätt i enlighet med tillämpliga nationella och internationella bestämmelser. Varumärken Produkt och tjänstenamn liksom alla andra reklamnamn är varumärken som tillhör respektive ägare.

Steco center förbehåller sig rätta ett använda och skydda alla sina varumärken i enlighet med tillämpliga nationella och internationella regler.

Ytterligare överförningsregler

All information du lämnar på våra webbplatser kommer att användas i enlighet med Steco Centers integritetspolicy. Allabehörighet som tilldelats användare enligt ett kontrakt av Steco kan inte överförs till tredje part. Steco kommer inte på något sätt att missbruka informationen som du tillhandahåller eller ge den till tredje part.
När du omdirigerar från våra webbplatser till någon extern webbplats är Steco inte ansvarigt för dessa webbplatser.

Ändring av användarvillkoren

Steco kan inte ändra användarvillkoren för alla våra webbplatser när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda dessa webbplatser samtycker du också till att regelbundet besöka webbplatssegmentet med användarvillkoren så att du alltid informeras om de aktuella reglerna.

Sekretesspolicy

Steco respekterar din integritet.
Som en del av vår verksamhet samlar vi in och lagrar din information och kommenterar som du lämnat för att förbättra vår tjänst och ge dig en trevligare upplevelse att integrera med våra affärstjänster. Detta inkluderar att behandla din ansökan och beställningar tillhandahålla olika tjänster, tillhandahålla teknisk support, leverera nyheter om nya produkter och tjänster och överväga dina kommentarer och förslag. Steco kommer inte på något sätt att missbruka informationen som du tillhandahåller eller ge den till tredje part. När du omdirigerar från våra webbplatser är Steco inte ansvarigt för dessa webbplatser.

Sekretessmeddelande

General
Steco Center ltd nedan kallat Steco respekterar integriteten för varje person som besöker vår webbplats. Vi vill informera dig om vilken typ av data Steco samlar in och de används. Du kommer också att lära dig hur du kan verifiera informationens riktighet och se till att Steco radera den informationen. Uppgifterna samlas in, behandlas och används i enlighet med data skyddslagstiftningen för databehandling finns. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa. Denna sekretesspolicy gäller inte för webbplatser som kan nås från läkarna som anges på Steco webbplatser.

Insamling, användning och behandling av personuppgifter (COLLECTION, USE AND PROCESSING OF PERSONAL DATA)

Vi samlar in personligt identifierbar information för behandling och användning endast om du frivilligt, väljer att ange denna information eller utvecklingen samtycker till den. Vi använder din personliga information enbart för att erbjuda produkter och tjänster som intresserar dig och är en del av vår verksamhet. Genom att ge denna typ av samtycke samtycker du till följande användarvillkor. När du besöker våra webbplatser lagras en del data automatiskt på våra serverar enligt systemhanteringens behov, antingen för statistikändamål eller för säkerhets kopieringsändamål. Denna information, inkluderar namnet på din internetleverantör i vissa fall din IP – adress, versionen av din webbläsarprogramvara, operativsystem som används för att komma åt vår webbplats den webbplats, du använder för att besöker medan du är i kontakt med oss och om tillämpligt i en given situation alla orden på grundval av vilka du har sökt för att nå vår webbplats. Beroende på omständigheterna kan viss information om vissa webbplatsbesökare hämtas från denna information. Ingen personlig information används endast eftersom den här angetts anonymt. Om Steco överför information till någon extern leverantör kommer tekniska eller organisatoriska åtgärder att vidtas för att garantera att sådan överföring sker i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter. Om du frivilligt förser oss med personlig identifierbar information kommer vi inte att använda bearbeta eller överföra denna information utöver de gränser som är tillåtna enligt lag eller de ramar som du definierar i ditt samtycke.

Dessutom kommer vi endast att tillhandahålla din information om vi är skyldiga att göra det genom officiellt eller domstolsbeslut. Alla ändringar i denna sekretesspolicy kommer att publiceras på den här sidan. Detta gör att du kan informeras i rätt tid om villkoren information vi lagrar och hur vi samlar in och använder den information.

Säkerhet

Steco kommer att lagra dina uppgifter helt säkert och kommer därför att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina data från förlust, missbruk eller ändring. Stecos avtalspartners som har tillgång till din information för att tillhandahålla dig en viss tjänst på Stecos vägnar har en avtalsenlig, skyldighet att hålla all sådan information konfidentiell och får inte använda den för något annat syfte. I vissa fall kan det vara nödvändigt att skicka dina förfrågningar till Stecos dotterbolag. I sådans fall kommer din information att behandlas konfidentiellt.

Personlighetsinformation om barn

Steco vill inte samla in uppgifter om barn under !4år. Steco kommer vid behov uttryckligen att uppmärksamma barn på en lämplig plats att de inte behöver försa Steco med sin personliga information. Föräldrar eller andra vårdnadshavare tycker att barnen under deras vård förser Steco med personlig information ber vi att dessa föräldrar eller vårdnadshavare kontaktar oss utan dröjsmål på vår e-postadress (ytterligare punkt 6) om de vill ha denna information raderad. Vi kommer säkerligen att se till att denna information raderas utan dröjsmål.

Cookies

För att göra det lättare för oss att använda vår webbplats använda vi ett cookiesystem. Det här är små bitar av data som är nödvändiga för att använda vår webbplats och din webbläsare lagrar den tillfälligt på din dators hårddisk. Information i Cooke tjänar bland annat främst för förbättrad navigera och gör det enkelt att använda vår webbplats. De cookie vi använda innehåller inga lagrad personlig information. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookie. Du kan undvika detta genom att ändra hur din webbläsare är konfigurerad. Du kan ta bort ” cookies” som är lagrade på din dator när som helst genom att radera tillfälliga internetfiler (” Verktyg”) tillbehör – nät val i webbläsarfältet).

Dina önskemål och önskemål Dataskyddsombud Stecos lagrade data raderas efter utgången av den lagstadgade perioden eller efter utgången av den avtalsenlig lagringsperiod eller om Steco inte längre behöver det. Du kan naturligtvis när som helst upprepa att informationen om dig raderas. Du har också rätt att när som helst återkalla det samtycke du har gett för framtida behandling av dina personuppgifter. I sådana fall om du har andra önskemål angående din personliga information skicka ett e – postmeddelande till vår adress.
Kontakta oss också på detta sätt om du vill veta om vi har samlat in någon information om dig och i så fall vilken information som finns tillgänglig. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på din fråga omedelbart.

Facebook – sociala tillägg

Vår webbplats kan ha Facebook - plugin – program.com, drivs av Facebook Inc 1601S California, Avenue, Palo Alto, CA 94303, USA (Facebook).
Specifikt kan dessa vara Facebook ” Gila” eller ” Gilla ” knappar eller liknade. Om du öppnar en av våra webbplatser utrustade med sådana tillägg skapar din webbläsare en direktanslutning till Facebook servern och tillägget visas på skärmen genom kommunikation med din webbplats. Om du har en Facebook – profil och är inloggad på Facebook användarkonto kommer Facebook att överföra denna information till ditt Facebook - -konto när du besöker vår webbplats. Med hjälp av någon av avslutna – funktionerna (tex. Genom att klicka på gilla – knappen (like) eller lämna en kommentar kommer denna information också att överföras till ditt Facebook konto. För mer information om att samla in och använda information från Facebook om dina integritetsrättigheter och möjligheter i detta sammanhang kan du hitta i Facebooks dataskyddsinformation. För att förhindra Facebook från att länka ett besök till vår webbplats till ditt Facebook konto måste du logga in på ditt Facebook konto innan du besöker vår webbplats liknade villkor gäller för andra nätverk som listas på våra webbplatser.

Upphovsrätt (COPYRIGHT)

Allt upphovsrättskyddat innehåll som innehåller grafiktext programvara och annat material skyddas av tillämplig lag om upphovsrätt och relaterade rättigheter. Om du vill publicerar en del av innehållet från Stecos webbplatser oavsett vilket medium det är (elektriskt, tryckt eller internet) är det obligatoriskt att få ett skriftligt förhandsgodkännande från Steco center.
Obehörig användning betraktas som ett brott mot Stecos upphovsrätt och kan leda till rättsliga åtgärder. Viss information från Stecos webbplats kan överföras i lämplig form att sådan ” information hämtas från www.montaznekucesteco.com” och med fortsatt skyldighet att följa upphovsrätten och relaterad rätt handling.

E–post politik

Varje e – postmedeldelande med bilagor som marknadsförs via servern Steco Center doo (nedan kallad meddelandet) tillhör Steco center doo (nedan SC) och är endast avsedd för mottagaren till ven det adresseras. Om du tror att du har fått meddelandet av misstag bör du omedelbart meddela båda avsändaren och SC: s professionella tjänst på stecocenter@stecocentar.com och radera meddelandet från din dator.

Observera att alla meddelanden som skickas från servern – domän montaznekucesteco.rs och av personer som är registrerade inom den domänen anses vara en affärskorrespondens från Steco center doo och att varje meddelande är en affärshemlighet för Steco center doo.
Dessutom kan en del innehåll representerar affärshemligheter för statliga organ och annan information som inte är avsedd för andra än de till vilka meddelandet riktar sig.

Observera också att meddelandet kan innehålla personuppgifter om medborgare och information som är föremål för skyddet av båda SC lagliga och interna regler och som hanteras enligt de särskilda procedurer som dessa regler reglerar. Obehörig användning och hantering av personlig information utöver ovannämnda regler och förfaranden listade på våra webbplatser medför juridiskt ansvar. De åsikter och åsikter som uttrycks i meddelandena representerar inte nödvändigtvis de officiella och juridiskt bindande åsikten och åsikterna från Steco Center doo.
Om du behöver den för att göra affärer med SC eller tillhandhålla information vänligen begär dem från SC-s behöriga personer på ett tydligt och entydigt sätt. Adresserna till de auktoriserade personerna såväl som de personer som har rätt att kommunicera framför SC finns på våra webbplatser och i de offentliga register i de länder där SC arbetar.
Reproduktion, lagring, vidarebefordranutskrift och publicering av alla delar av meddelandet är obehörigt och förbjudet, enligt lag. Observera att obehörig användning och spridning av meddelandet eller deras innehåll på något sätt kan ge upphov till ditt materiella disciplinära och /eller straffrättsliga ansvar, beroende på typen av korrespondens och innehållet i det Specifika meddelandet i enlighet med lagkrav. SC har toppmoderna system för att försvara sina affärsnätverk mot datavirus skadliga effekter i förhållande till elektrisk korrespondens och personuppgifter från dess tjänstemän och andra personer i enlighet med lägsta internationella standarder och regler inom modern elektronisk trafik är SC dock inte ansvarigt för några konsekvenser som kan drabbas av någon person baserat på informationen i meddelandet missbruk av meddelandet och dess innehåll skadlig kod eller datavirus.

Scroll to top