Utanför vägg – standardkontrakt Styrofoam Demit facade.

Total konstruktion tjocklek 429,7 mm U=0,144w/m2k

1. Gipsskiva utan bandage, utjämning och färgning 12,5 mm
2. Knauf, vivial eller farmacellkort 15mm
3. Installationsgap – låt 60mm Isoleringsskiktet av stenull DP3 60
4. Ängspärr (luftstoppsfolie) 0,2mm

5. Träkonstruktion C24 160mm isoleringsskiktet av stenull DP3 160
6. Knauf vivival eller farmacellskiva 15mm
7. Självhäftande lim 2mm
8. Grafitfasad styrofoam 160mm
9. Slutligt limskikt nät och fasad i en färg från paletten som kunderna väljer 5mm.

OUTSIDE WALL - STANDARD
CONTACT STYROFOAM DEMIT FAÇADE

TOTAL CONSTRUCTION THICKNESS 429,7mm u=0,144 W/m2K

1.  Gypsum board without bandage, smoothing and colouring 12,5 mm
2.  Knauf vivival or farmacell board 15 mm
3.  Installation gap - lath 60 mm
The insulation layer of stone wool DP3 60
4.  Vapor barrier (air stop foil) 0,2 mm

5.  Wooden construction C24 160 mm
The insulation layer of stone wool DP3   160
6. 
Knauf vivival or farmacell board 15 mm
7.  Adhesive glue 2 mm
8.  Graphite facade styrofoam 160 mm
9.  Final glue layer, net and facade in a colour from the palette chosen by customers 5 mm

STECO- KONSTRUKTIONER KARAKTERISERAS AV ÖVERGÅENDE ENERGIEFFEKTIVITET,
SOM ÄR MYCKET VIKTIGT, SÄDAN SÅ SÄKRAS EN LÄNGRE ENERGIFÖRBRUKNING
FÖR VÄRME OCH KYLNING.

STECO- KONSTRUKTIONER KARAKTERISERAS AV ÖVERGÅENDE ENERGIEFFEKTIVITET, SOM ÄR MYCKET VIKTIGT, SÄDAN SÅ SÄKRAS EN LÄNGRE ENERGIFÖRBRUKNING FÖR VÄRME OCH KYLNING.

STECO STANDARD

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

OUTER HORIZONTAL WALL – WOODEN FACADE

OUTER VERTICAL WALL – WOOD FASADE

INTERNAL WALL

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

OUTER HORIZONTAL WALL – WOODEN FACADE

OUTER VERTICAL WALL – WOOD FASADE

INTERNAL WALL

THE FLOOR JOISTS

ROOF CONSTRUCTION

HIP ROOF

FLAT ROOF

THE FLOOR JOISTS

ROOF CONSTRUCTION

HIP ROOF

FLAT ROOF

+ STECO STANDARD PLUS

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

STECO PREMIUM

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

OUTER HORIZONTAL WALL – WOODEN FACADE

OUTER VERTICAL WALL – WOOD FASADE

INTERNAL WALL

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

OUTER HORIZONTAL WALL – WOODEN FACADE

OUTER VERTICAL WALL – WOOD FASADE

INTERNAL WALL

THE FLOOR JOISTS

HIP ROOF

+ STECO PREMIUM PLUS

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

THE FLOOR JOISTS

HIP ROOF

+ STECO PREMIUM PLUS

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

STECO EXCLUSIVE

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

OUTER HORIZONTAL WALL – WOODEN FACADE

OUTER VERTICAL WALL – WOOD FASADE

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

+ STECO EXCLUSIVE PLUS

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

OUTER HORIZONTAL WALL – WOODEN FACADE

OUTER VERTICAL WALL – WOOD FASADE

OUTDOOR WALL – DEMIT FACADE

+ STECO EXCLUSIVE PLUS

Scroll to top